Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 41 Ilmoitusasiat

Perustelut

Nuorisovaltuusto 19.3.2024 § 12: Eroaminen nuorisovaltuustosta/Nivunkijärvi

  • nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja hyvinvointilautakuntaan
     

Pöytäkirja:

  • Lapsi- ja lapsiperheneuvosto 19.03.2024

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.