Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi osallistujat. Kokoukseen osallistuivat etäyhteydellä: jäsenet Minna Muukkonen ja Maarit Simoska, vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle, toimialajohtaja Antti Lassila sekä hallintopäällikkö Risto Varis. 

Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. 

Hyvinvointilautakunta hyväksyi työjärjestyksen muutoksella, että §40 Nuorisotoiminta-avustukset 2024 käsitellään §30 jälkeen.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.