Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Minna Muukkonen ja varalle Petri Perttunen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.5.2024.
Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petri Perttunen ja varalle Jonna Parviainen. 

Muutoin hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.