Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kirjastonjohtaja
Muu päätös:
§ 4 Rovaniemen kaupunginkirjaston poikkeusaukiolot kevät 2024, 22.03.2024
§ 5 Asemakirjaston avausajankohdan siirtyminen, 15.04.2024

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 5 Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kesällä 2024, 21.03.2024

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 18 Ounashallin ilmanvaihdon peruskorjaus, 02.04.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Kimmo Niukkanen.

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin.

Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön ja puheenjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.