Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raportti / Lshp:n mielenterveys-ja päihdepalveluiden vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz

2. Henkilöstön työhyvinvointi ja palkkaus / henkilöstöjohtaja Antti Määttä, henkilöstöpäällikkö Tarja Holländer-Tyni ja riskienhallintapäällikkö Johanna Aho 

3. Suun terveydenhuollon tilannekatsaus/ Suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri Eeva-Riitta Ylikärppä ja palveluesimies Katariina Kettunen

4. Kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan päivitys/ ikäihmisten palveluiden palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander

5. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen. 

Päätös

1. Johanna Erholtz esitteli mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaryhmän raporttia.

2. Antti Määttä ja Tarja Holländer-Tyni kertoivat henkilöstön työhyvinvoinnista ja palkkauksesta.

3. Eeva-Riitta Ylikärppä ja Katariina Kettunen esittelivät suun terveydenhuollon tilannekatsausta.

Elina Korteniemi poistui kello 16:00 tämän asian käsittelyn aikana.

4. Johanna Lohtander esitteli kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjan päivitystä.

5. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

   - Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022 - 2025 käsittelyssä kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Tähän liittyen sovittiin pidettäväksi yhteinen työpaja sivistyslautakunnan kanssa 23.11.2021 klo 13-16, jolloin laaditaan toimialaa koskeva toimenpidesuunnitelma vuodelle 2022.

Elina Korteniemi saapui klo 16:48 tämän asian käsittelyn aikana.

6. Raija Kerätär toi kaupunginhallituksen terveiset

 

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta piti tauon klo 17:06-17:14.