Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Hallintoylilääkärin viran haettavaksi julistaminen / 68010003

ROIDno-2021-4040

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Minna Mölläri, henkilöstösuunnittelija, minna.mollari@rovaniemi.fi
  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintoylilääkäri on irtisanoutunut 26.11.2021 alkaen hallintoylilääkärin virasta vakanssinumero 68010003. Hallintoylilääkärin viran tehtävät ovat sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toiminnan ja kaupungin sote-palveluiden järjestämisen kannalta välttämättömät ja virka tulee täyttää vakinaisesti. 

Hallintoylilääkärin viran kelpoisuusehtona on yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto.

Hallintosäännön 55 §:n (Kv 9.8.2021 § 78) mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi valitseva viranomainen. Hallintosäännön jatkodelegointi 56 §:n (Kh 19.10.2020 § 341) mukaan lautakunta valitsee hallintoylilääkärin (Petultk 28.11.2018 § 203).  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää julistaa hallintoylilääkärin viran vakanssinumero 68010003 haettavaksi ja tarvittaessa uudelleen haettavaksi.  

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinvointipalveluiden henkilöstösuunnittelija