Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Salvar Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Salvar Oy, c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi, Valtakatu

Aluehallintoiviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen keskeyttämisilmoitus/ Joka-palvelut Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisen ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/ Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Vitamind Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Vitamind Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy/PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, Koskikatu Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pisara LAB Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Andros Oy, Andrologi- ja Urologipalvelut/ Andros Oy, Andrologi-ja Urologipalvelut c/o Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin keskussairaala

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Specula Oy/ Specula Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ A5 Laboratoriot Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ A5 Laboratoriot Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Dermabel Oy/ Dermabel Oy c/o Mehiläinen Rovaniemi, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Dermabel Oy/ Dermabel Oy c/ o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Specula Oy/ Specula Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Enshoito Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Lumidens Oy/ Lumidens Oy c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi Valtakatu

Valviran ilmoitus yksityisen sosiaalihuollon palvelujen lopettaminen/ Psykoterapeutti Kristiina Leinonen

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy/ PlusTerveys Hammaslääkärit Oy, Koskikatu Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Med Group Ensihoitopalvelu Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ GP and Rehab Consulting Oulu Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Med Group Ensihoitopalvelu Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Aiderix Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuoll9on palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ VeAnEi Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy/ 9Lives Ensihoito Oy, Ormuspellon asemapaikka

Fimean päätös, Apteekin palvelupistelupa, Tervolan apteekki

Tiedote sopimusten siirtymisestä NY-ODL Oy:ltä Hoivatie Oy:lle

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään sivistys-ja hyvinvointialan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.