Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tässä kokouksessa puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Ella Keski-Panula.

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat  puheenjohtaja Ella Keski-Panula,varsinaisista jäsenistä Petri Perttunen, Tuomas Koskiniemi, Kimmo Niukkanen, Asko Peuraniemi, Jonna Parviainen ja Erkki Virtanen sekä varajäsenistä Minna Muukkonen ja Tanja Sotaniemi, kaupunginhallituksen edustaja Raija Kerätär, nuorisovaltuuston edustaja Saika Hasnat, vanhusneuvoston edustaja Elli Laajala, vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle sekä viranhaltijoista sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi,  hallintopäällikkö Risto Varis, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi sekä hallinnon assistentti Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hyvinvointilautakunnan varsinaiset jäsenet Päivi Alanne-Kunnari ja Elina Korteniemi, sekä viranhaltijoista Paula Reponen. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Hyvinvointilautakunta päätti, että kohtaan §32 Ajankohtaiset asiat lisätään 6. Raija Kerätär tuo kaupunginhallituksen terveiset.

Hyvinvointlautakunta hyväksyi muutetun työjärjestyksen.