Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Liittyminen Hansel yhteishankintaan / Sote-alan henkilöstövuokraus 2021 - 2025

ROIDno-2021-4004

Valmistelija

 • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
 • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
 • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
 • Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö, kaisa.kuusela@rovaniemi.fi
 • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel kilpailuttaa Sote-alan henkilöstövuokrauspalvelut, yhteishankinta on Hanselin asiakkaiden käytössä. Sopimuskausi on 10.11.2021 - 31.12.2025. Sopimukseen voi liittyä viimeistään 31.12.2025. Asiakaskohtaiset sopimukset ovat voimassa 30.9.2026 asti.  

Yhteishankintaan liittyminen antaa mahdollisuuden hankkia mm. yleislääkäreiden, erikoislääkäreiden, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, hammaslääkärien, erikoishammaslääkärien, suuhygienistien, fysioterapeuttien sekä perus- ja lähihoitajien henkilöstövuokrausta. Asiakas voi vuokrata myös muita sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattihenkilöitä kuin edellä mainittuja.

Liittyminen ei velvoita hyvinvointipalveluita hankkimaan automaattisesti mitään, mutta tarpeen realisoituessa on hankinta mahdollista tehdä puitesopimuksen kautta nopeammin ja pienemmin kustannuksin kuin pelkästään omana hankintana. Suurilla yhteishankinnoilla saadaan edullisemmat hinnat kuin yksittäisillä pienillä hankinnoilla. Lisäksi tarjoajat sitoutuvat tuottamaan ao. palvelun kaikille hankinnassa mukana oleville, joka on tällä hetkellä työvoiman saatuvuuden kannalta merkittävä asia. 

Hankinta on ns. dynaaminen hankinta. Dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksytään soveltuvuusehdot täyttäviä toimittajia koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat hakea perustettuun hankintajärjestelmään sen koko keston ajan. Hansel hyväksyy kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei rajoiteta.  Hanselin asiakkaat tekevät yhteishankinnan sisällä omat kilpailutuksensa, ns. minikilpailutuksen. 

Minikilpailutuksessa Hanselin asiakkaat voivat tehdä dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia lähettämällä kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille tarjouspyynnön Hanki-palvelussa. Asiakas määrittelee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävän hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä. Tarjousajan päättymisen jälkeen asiakas tekee hankinnasta hankintapäätöksen. Tämän jälkeen asiakas voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata tuotteen tai palvelun.

Hankinnan arvioitu arvo ylittää 500 000€.  Hallintosäännön 51 §:n mukaan toimielin päättää erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000€. Toimielin päättää, tehdäänkö yli 500 000€ erillishankinta 
1. kaupungin omana työnä;
2. kilpailuttamalla;
3. palvelusetelimallilla vai;
4. paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnallliseen yhteyshankintasopimukseen liittymällä.
Hallintosäännön mukaan sen jälkeen, kun toimielin on ratkaissut hankinnan toteuttamistavan, päättää hankinnan suorittamisesta toimialajohtaja. Em. viranhaltijan toimivaltaan kuuluu koko hankintaprosessiin sisältyvä päätöksenteko sekä hankinnan keskeyttämisestä päättäminen.

Toimialajohtaja on siirtänyt ikäihmisten, terveydenhuollon ja perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueiden erillishankintojen päätösvallan alle 500 000 euron hankinnoissa sosiaali- ja terveysjohtajalle 26.4.2021 alkaen.

Hanselin sopimukseen liittyy hyvinvointipalvelujen palvelualueet: terveydenhuollon, ikäihmisen ja perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimiala/hyvinvointipalvelut liittyy Hanselin Sote-alan henkilöstövuokraus yhteishankintaan 1.12.2021 alkaen. 

Päätös

Asko Peuraniemi esitti, että Hansel yhteishankintaan liitytään, mutta sopimus olisi voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kimmo Niukkanen esitti Jonna Parviaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Niukkanen veti esityksensä pois.

Elina Korteniemi esitti Erkki Virtasen kannattamana, että Hansel yhteishankintaan ei liitytä.
Hyvinvointilautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat esittelijän esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Korteniemen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA -ääntä ja kahdeksan (8)  EI-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Korteniemen esitys on tullut hyvinvointilautakunnan päätökseksi.

Esittelijä jätti eriävän mielipiteen.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Tanja Sotaniemi, Asko Peuraniemi, Ella Keski-Panula

 • Ei 8 kpl 73%

  Erkki Virtanen, Päivi Alanne-Kunnari, Minna Muukkonen, Jonna Parviainen, Elina Korteniemi, Tuomas Koskiniemi, Kimmo Niukkanen, Petri Perttunen

Tiedoksi

Hansel, talouspäällikkö, taloussuunnittelijat, palvelualuepäälliköt