Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Petri Perttusen  ja varalle Kimmo Niukkasen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 2.11.2021.  Pöytäkirja julkaistaan 3.11.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Petri Perttunen ja varalle Kimmo Niukkanen.