Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 41 Toimistosihteerin toimeen valinta / 72864007, 22.09.2021
§ 42 Arkistonhoitajan toimen täyttäminen/05100002, 04.10.2021
§ 43 Palveluesimiehen viran täyttäminen/37910008, 06.10.2021
§ 44 Sovellusasiantuntijan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/74314003, 19.10.2021

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
§ 124 Lähihoitajan toimen täyttäminen/22800014, 24.09.2021
§ 125 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493028, 24.09.2021
§ 126 Palveluesimiehen varahenkilön määrääminen / Kotiin annettavat palvelut, 24.09.2021
§ 127 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493074, 24.09.2021
§ 128 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493099, 24.09.2021
§ 129 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493198, 24.09.2021
§ 130 Nimikemuutos / 12600012, 28.09.2021
§ 131 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493052, 28.09.2021
§ 132 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493147, 28.09.2021
§ 133 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/20405050, 30.09.2021
§ 134 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493091, 30.09.2021
§ 135 Palveluesimiehen varahenkilönä toimimisen päättäminen/Kotiin annettavat palvelut, 30.09.2021
§ 136 Palveluesmiehen varahenkilön määrääminen/Ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen, 04.10.2021
§ 141 Geronomin toimen täyttäminen/12600026, 19.10.2021
§ 142 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493043, 19.10.2021

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 124 RIKO-hankkeen asiakaspalautteen kyselylomakkeen suunnittelun hankinta, 20.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 122 Toimistosihteerin toimen muuttaminen asiakassihteerin toimeksi, toimen vakinainen täyttölupa sekä haettavaksi julistaminen / 16110002, 20.09.2021
§ 126 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660009, 27.09.2021
§ 127 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660010, 27.09.2021
§ 128 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660011, 27.09.2021
§ 129 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/46490176, 27.09.2021
§ 130 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen77888001, 29.09.2021
§ 131 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/46490054, 29.09.2021
§ 136 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/17697003, 30.09.2021
§ 137 Työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen esimiesten sijaisjärjestelyt, 05.10.2021
§ 138 Sosiaaliohjajan viran täyttäminen/36660087, 07.10.2021
§ 139 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen/36660088, 07.10.2021
§ 140 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen / 48390006, 07.10.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 123 Tutkimuslupa / Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, Hoito syytteen sijaan -mallin tutkimus / Helsingin yliopisto, 20.09.2021
§ 141 Tutkimuslupa / Työhyvinvoinnin tukeminen haastavissa aikuissosiaalityön asiakaskohtaamisissa, 08.10.2021
§ 142 Tutkimuslupa / Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa toteutettu sosiaalinen raportointi, 08.10.2021
§ 143 Tutkimuslupa / Paperittomien maahanmuuttajien sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa, 13.10.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 125 Kaupungin edustajan nimeäminen Eväitä reppuun -hankkeen ohjausryhmään, 20.09.2021
§ 132 Kaupungin edustajan nimeäminen Eduro -säätiön, Osatyökykyiset osana avoimia työmarkkinoita -hankkeen ohjausryhmään, 30.09.2021
§ 133 Kaupungin edustajan nimeäminen Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan hanketyöryhmään, 30.09.2021
§ 134 Edustajan nimeäminen kuntakokeilun strategisen ohjausryhmän alaiseen viranomaisyhteistyöryhmään, 30.09.2021
§ 135 Edustajan nimeäminen Eteenpäin - Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin hankkeeseen, 30.09.2021

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 116 Lastenpsykiatrian erikoislääkärin työpanoksen hankinta keskittymistiimiin - SoloHealth Oy, 05.10.2021
§ 125 Yöpolygrafiatutkimusten hankinta 1.11.2021-30.4.2022 uniapnean seulontaan - Rovaniemen Sydänkeskus oy, 18.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 112 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490028, 23.09.2021
§ 113 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490079, 23.09.2021
§ 114 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen täyttäminen/53042013, 23.09.2021
§ 115 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen täyttäminen/10170001, 23.09.2021
§ 119 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490129, 08.10.2021
§ 121 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042005, 13.10.2021
§ 123 Terveyskeskusavustajan toimen täyttölupa/53042011, 13.10.2021
§ 124 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042011, 13.10.2021
§ 126 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490076, 18.10.2021
§ 127 Terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/52975034, 18.10.2021
§ 128 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/64562001, 18.10.2021
§ 129 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/55042025, 18.10.2021

Palveluesimies Suun terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 3 Määräaikainen henkilöstövuokraus suun terveydenhuoltoon, 30.09.2021

Sosiaali- ja terveysjohtaja
§ 11 Lapin ensi- ja turvakoti ry/Rovaniemen kaupungin sopimus vuodelle 2002, 30.09.2021
§ 12 Henkilöstön vuokraus/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy, 30.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Irtisanoutuminen hallintoylilääkärin virasta/68010003, 20.10.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 70 Puitejärjestely SOTE- henkilöstövuokraus / option käyttö ajalle 1.1.2022 - 30.6.2022, 28.09.2021
§ 115 Hälytyskeskuspalvelun hankinta, 09.09.2021
§ 116 Turvapuhelinlaitteiden hankinta, 09.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 71 Viranhaltijaedustajien nimeäminen vanhusneuvostoon 2021-2025, 04.10.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 69 Tutkimuslupa / Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten palvelut Lapissa / Lapin yliopisto, 28.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Ella Keski-Panula:

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Erkki Virtanen esitti viranhaltijapäätösten § 115 Hälytyskeskuspalvelun hankinta ja 
§ 116 Turvapuhelinlaitteiden hankinta kumoamista. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyvinvointilautakunta päätti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.