Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Henkilöstöasiat/ Koronakorvaus/ henkilöstöjohtaja Antti Määttä

2. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Antti Määttä kertoi kaupunginhallituksen päätöksestä: Rovaniemen kaupungin henkilöstön hyvinvointietuun 8,33 euron kuukausittainen korotus vuonna 2022. Koko vuoden työssä oleva työntekijä saa näin hyvinvointietuun yhteensä 100 euron korotuksen.

Ella Keski-Panula saapui klo 13:11 asian käsittelyn aikana.

2. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
- henkilöstötilanne
- suunterveydenhuollon tilajärjestely
- Lapin hyvinvointialueen valmistelutilanne

Asko Peuraniemi saapui klo 14:07 asian käsittelyn aikana.

 

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.