Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hyvinvointilautakunnan ja yksilöasioiden jaoston kokousaikataulu syksy 2022

ROIDno-2020-3561

Perustelut

Hyvivointilautakunta ja hyvinvointilautakunta -​ yksilöasioiden jaoston kokouspäivät syyskaudella 2022 seuraavasti:

Hyvinvointilautakunta:

keskiviikko 31.8.2022 klo 13.00.
keskiviikko 28.9.2022 klo 13:00.
keskiviikko 26.10.2022 klo 13:00.
keskiviikko 23.11.2022 klo 13:00.
keskiviikko 14.12.2022 klo 13:00.
 

Hyvinvointilautakunta-​ Yksilöasioiden jaosto:

tiistai 9.8.2022 klo 15:00.
tiistai 13.9.2022 klo 15:00.
tiistai 11.10.2022 klo 15:00.
tiistai 15.11.2022 klo 15.00.
tiistai 13.12.2022 klo 15:00.
 

Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta vahvistaa syksyn 2022 kokouspäivät edellä olevan mukaisesti. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvinvointilautakunnan jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston jäsenet ja varajäsenet, yksilöasioiden jaoston sihteeri, esittelijät, asioiden valmistelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.