Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Rovaniemen optikka Oy/ Brillet - hiukan parempi optikkoliike

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Rovaniemen optiikka Oy/ Brillet

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Oftadent Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Oftadent Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ Premera Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Terveytesi Palvelut Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ AdeJep Invest Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Saaristolääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Stella Kotipalvelut Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Rovaniemen Hammaspalvelu Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Debora Oy/ Debora Oy, Debora Rovaniemi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ PlusTerveys Lääkärit Oy/ PlusTerveys Lääkärit Oy c/o Rovaniemen Optiikka Oy, Brillet - hiukan parempi optikkoliike

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ AdeJep Invest Oy/ AdeJep Invest Oy c/o Silmäasema Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/ Saaristolaislääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Saaristolaislääkärit Oy - Skärgårdsdoktorn Ab

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Alma Health Oy/ Alma Health Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy

Valviran ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen/ Attendo Oy/ Attendo Tokka

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Voice Doctors Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Suomen Punainen Risti Tampereen osasto

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Suomen Rokotepalvelu Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Epilaser Oy/ Epilaser Oy c/o Mehiläinen, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Pyhän Lääkäripalvelut Oy/ Pyhän Lääkäripalvelut Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ OmaPartners Oy/ OmaPartners Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys Mehiläinen Rovaniemi

Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2022
Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2022

MPK:n asiakastyöryhmän 5.4.2022 muistio

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 2/2022: Ohjeistus eri toimijoiden vastuista luvatta sijaishuoltopaikastaan poistuneen tai sinne palaamatta jättäneen lapsen palauttamiseksi sijaishuoltopaikkaansa

Rovaniemen Neuvokkaan toimintaraportti 2/2021

Henkilöstöjohtajan lausunto hoitotyön etulinjan kertakorvauksesta

Kuntaliitto: Suurimpien kuntien sosiaali-ja terveystoimen tammi-joulukuun 2021 nettotoimintamenoja 

 

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään sivistys-ja hyvinvointialan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.