Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat  puheenjohtaja Marjo Rundgren, varsinaisista jäsenistä Tuomas Koskiniemi, Kimmo Niukkanen, Jonna Parviainen, Petri Perttunen, Tuulikki Keskitalo sekä Erkki Virtanen. Viranhaltijoista sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, toimialajohtaja Antti Lassila, talouspäällikkö Anu Äkäslompolo sekä hallinnon assistentti Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat varsinaisista jäsenistä Päivi Alanne-Kunnari sekä Elina Korteniemi, vanhusneuvoston edustaja Elli Laajala ja nuorisovaltuuston edustaja Saika Hasnat sekä viranhaltijoista palvelualuepäälliköt Kaisa Kuusela ja Johanna Lohtander.

Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätövaltaiseksi sekä hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.