Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kotiin annettavien palvelujen täyskustannushinnat

ROIDno-2021-4697

Valmistelija

  • Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö, johanna.lohtander@rovaniemi.fi
  • Anu Äkäslompolo, talouspäällikkö, anu.akaslompolo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.11.2021 § 136 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2025. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 29.11.2021 § 469 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Rovaniemen kaupungin vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa (KH 29.11.2021 § 469) kohdassa 7.3 Maksut todetaan seuraavaa: " Maksuista ja taksoista päätetään hallintosäännön mukaisesti toimielimissä. Laskutus on toimitettava, kun laskutusperuste on selvillä. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien laskutuksesta, saatavien seurannasta ja perinnästä sekä luottotappiopäätösten laadinnasta."

Kotiin annettavien palvelujen täyskustannushintoja käytetään ulkokuntalaislaskutuksessa ja muissa täyskustannushintaa vaativissa laskutuksissa. Hinnat perustuvat vuoden 2021 toteutuneisiin kustannuksiin, joita on tarkastettu vastaamaan vuoden 2022 kustannustasoa.

Hyvinvointilautakunnalle päätettäväksi esitetään: 

Kotiin annettavien palvelujen täyskustannushinnat

Kotipalvelu                                      125,18 € / tunti

Kotisairaanhoito                              150,21 € / tunti

Arviointikäynti                                  356,75 € / 2 tuntia

Kotiin kuljetettavat ateriat                11,40 € / ateria

Päivätoiminta                                   178,63 € / päivä

Turva-auttaja                                   150,21 € / 60 min  tai 75,11 € / 30 min                                                            

Akuutti liikkuva sairaanhoito            394,17 € / tunti

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää vahvistaa esitetyt kotiin annettavien palvelujen täyskustanushinnat 1.5.2022 alkaen

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

taloussuunnittelijat, asiakassihteerit

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.