Hyvinvointilautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintoylilääkäri
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Virkavaalin vahvistaminen/26159001, 18.03.2022
§ 11 Sairaalapalvelujen ylilääkärin sijaisen määrääminen/53041007, 04.04.2022
§ 12 Virkavaalin vahvistaminen/53041016, 53041026, 19.04.2022

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 51 Jaksohoitokoti Veitikan potilaskutsu- ja hoitajaturvahälytysjärjestelmän hankinta, 24.03.2022
§ 57 Hyväksyminen ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi / HoivaLumo Oy, 30.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 47 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/71858044, 18.03.2022
§ 48 Virkavaalin vahvistaminen/16110001, 18.03.2022
§ 49 Toimistosihteerin toimen täyttäminen/54980035, 21.03.2022
§ 50 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490153, 24.03.2022
§ 53 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493205, 28.03.2022
§ 54 Palveluohjaajan viran täyttäminen/46490030, 29.03.2022
§ 56 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121002, 30.03.2022
§ 58 Rekrytointikoordinaattorin toimen muuttaminen palveluvastaavan toimeksi/22080003, 31.03.2022
§ 59 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/22080003, 01.04.2022
§ 60 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493224, 07.04.2022
§ 61 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493223, 07.04.2022
§ 62 Lähihoitajan toimen täyttäminen/22800012, 11.04.2022
§ 63 Lähihoitajan toimen täyttäminen/01440017, 11.04.2022
§ 64 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493203, 11.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 52 Tutkimuslupa / Kotihoidon lähiesihenkilöiden tuen tarpeet siirryttäessä Lapin hyvinvointialueeseen / Lapin ammattikorkeakoulu, 24.03.2022
§ 55 Tutkimuslupa / Etäyhteydellä toteutettavan kulttuuri- ja taideryhmätoiminnan vaikuttavuus etäkotihoidon asiakkaiden osallisuuden kokemiseen / Oulun ja Lapin amk, 30.03.2022

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 42 Virkavaalin vahvistaminen/36660088, 18.03.2022
§ 43 Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/72306001, 22.03.2022
§ 47 Perheohjaajan viran täyttäminen/73518011, 05.04.2022
§ 49 Työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen yksiköiden esimiesten sijaisjärjestelyt/perheoikeudelliset palvelut ja päihdehuollon palvelut, 05.04.2022
§ 50 Virkavaalin vahvistaminen/48390080, 08.04.2022
§ 54 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660020, 08.04.2022
§ 55 Ohjaajan toimen täyttäminen/36660063, 08.04.2022
§ 56 Ohjaajan toimen täyttäminen/60010001, 08.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 48 Tutkimuslupahakemus / Nuorille suunnatun RIKO-hankkeen asiakkaat ja työntekijät, 05.04.2022

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042024, 18.03.2022
§ 35 Hammashoitajan toimen täyttäminen/11480030, 04.04.2022
§ 36 Hammashoitajan toimen täyttäminen/11480011, 04.04.2022
§ 37 Hammashoitajan toimen täyttäminen/25410033, 04.04.2022
Muu päätös:
§ 40 Sopimus rokotteiden luovuttamisesta / Terveystalo Oy Tartuntatautilain mukaisten kansallisen rokotusohjelman rokotteiden toimittaminen Rovaniemen terveyskeskuksen lääkekeskuksesta Suomen Terveystalo Oy:lle., 12.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 32 Tutkimuslupa /Selvitys fysioterapian tarpeesta Rovaniemellä opiskelevilla toisen asteen opiskelijoilla / Lapin ammattikorkeakoulu, 18.03.2022
§ 34 Tutkimuslupa / Terveydenhoitajan tuki ja ohjaus odottavan äidin seksuaalisuudessa / Lapin ammattikorkeakoulu, 01.04.2022

Palveluesimies Työikäisten ja lapsiperheiden palvelut
Hankintapäätös:
§ 4 Ryhmätyönohjauksen hankinta / Aikuissosiaalityö, 19.04.2022

Sosiaali- ja terveysjohtaja
§ 21 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 14 Fysioterapia ryhmäkuntoutuksena, 24.03.2022
§ 22 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 13 Fysioterapia, 24.03.2022
§ 23 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 11 Neuropsykologinen kuntoutus, 24.03.2022
§ 24 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 10 Lymfaterapia, 24.03.2022
§ 25 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 9 Lasten puheterapiaryhmä, 24.03.2022
§ 26 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 8 Puheterapeuttinen arviointikokonaisuus tilaajan tiloissa, 24.03.2022
§ 27 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 7 Puheterapeuttinen arviointikokonaisuus palveluntuottajan toimitiloissa, 24.03.2022
§ 28 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 6 Puheterapia, 24.03.2022
§ 29 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 5 Yksilölliset ortoosit palveluna, 24.03.2022
§ 30 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 4 Lasten ryhmätoimintaterapia, 24.03.2022
§ 31 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 3 Toimintaterapia-arviointikokonaisuus tilaajan tiloissa, 24.03.2022
§ 32 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 2 Toimintaterapia-arviointikokonaisuus palveluntuottajan toimitiloissa, 24.03.2022
§ 33 Kuntoutuspalvelut / osa-alue 1 Toimintaterapia, 24.03.2022
§ 36 Lifecare Hoitokertomuksen päivitys, 07.04.2022
Muu päätös:
§ 34 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Potilasvaa'at ja pituusmitat, 29.03.2022

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 10 Suun terveydenhuollon puolikiireellisten palvelujen hankinta, hankinnan jatko suorahankintana määräajalle, 17.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Ulkomaan matkustuslupa/Joona Tapio, 07.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Marjo Rundgren.

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pjöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.