Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Tilannekatsaus Lapin hyvinvointialueen valmistelusta/ väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen Mirja Kangas ja varajäsen Antti Määttä

2, vt. sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen. 

Päätös

1. Mirja Kangas ja Antti Määttä kertoivat Lapin hyvinvointialueen valmistelusta.

2. Vt. sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus:
  - lasten, nuorten ja perheiden monialainen, matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta
  - avoterveydenhuollon tilannekatsaus

Hyvinvointilautakunta piti tauon klo 16:00-16:10.

- Paula Reponen kertoi koronatilanteesta

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyn ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.