Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Rovaniemen Radiologit Oy osoitteessa c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Alcemed Group Oy, Vartiokatu 32

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ KKdoc Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Mattira O, c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi ja Mattira Oy c/o Mehiläinen Oy, Työterveys Urheilukatu

Aluehallintoviraston päätös luvan muutos/Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskeva luvan muutos/ Rovaseudun Hoivapalvelut Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Hammasmedia Oy c/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi Valtakatu

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Hammasmedia Oyc/o Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ KKdoc Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Aluehallintoviraston päätös yksityisten terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Lapin Liikuntaklinikka Oy, Pulkamontie ja Lapin Liikuntaklinikka, Hiihtomajantie

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen toimintayksikön rekisterimerkinnän korjaamisesta/ Palvelukoti Kotipetäjä Oy

Aluehallintoviraston päätös palvelujen tuottajan perustietojen muutos/ Psykoterapia Punarinta Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopetusilmoitus/ TunturiTohtori Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Arcticor Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Terveys Virma Oy, Terveys Virma Oy c/o R-Optikka Oy, Fenno Optiikka Lappi

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muutaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Med Group Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Satucon Oy

Valviran päätös yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Alcemed Group Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Lumidens Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Verus Medicus Oy/ Verus Medicus Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Rovaniemi

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Loisto Terveys Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Oulun Sydänkeskus Oy/ Oulun Sydänkeskus Oy, Rovaniemen Sydänkeskus

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Mehiläinen Oy, Hammas Mehiläinen Rovaniemi Valtakatu; Mehiläinen Oy, HammasMehiläinen Rovaniemi Urheilukatu c/o Lapin Lääkärikeskus Oy Toimenpideyksikkö

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ajoneuvon muutos/ Suomen Rokotepalvelu Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ SeleLab Oy

Valviran ohje asiantuntijatiimin järjestäminen kehitysvammahuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä

Lapsiasiavaltuutettu Yk:n lapsen oikeuksien komitea: Yleiskommentti nro 24 (2019) lapsen oikeuksista rikosoikeusjärjestelmässä

Lapsiasiavaltuutettu Yk:n lapsen oikeuksien komitea: Yleiskommentti nro (2021) digitaaliseen ympäristöön liittyvissä lapsen oikeuksista

Rovaniemen kaupunginhallituksen 16.8.2021 ote pöytäkirjasta § 306: Vammaisneuvoston nimeäminen

Rovaniemen kaupunginhallituksen 16.8.2021 ote pöytäkirjasta §307: Vanhusneuvoston nimeäminen

Rovaniemen kaupunginhallituksen 16.8.2021 ote pöytäkirjasta §302: Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

Rovaniemen kaupungihallituksen 16.8.2021 ote pöytäkirjasta §322: LISÄPYKÄLÄ: Toimielinten esittelijöiden määrääminen

Rovaniemen neuvokas Toimintaraportti 1/2021

 

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään sivistys-ja hyvinvointialan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.