Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat hyvinvointilautakunnan varsinaisista jäsenistä Marjo Rundgren, Ella Keski-Panula, Petri Perttunen, Kimmo Niukkanen, Tuulikki Keskitalo, Asko Peuraniemi, Jonna Parviainen, Päivi Alanne-Kunnari, Elina Korteniemi ja Erkki Virtanen sekä nuorisovaltuuston edustaja Saika Hasnat sekä viranhaltijoista vt. sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, hallintoylilääkäri Paula Reponen, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander, palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi sekä hallinnon assistentti Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hyvinvointilautakunnan varsinainen jäsen Tuomas Koskiniemi ja kaupunginhallituksen edustaja Raija Kerätär.

Hyvinvointilautakunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin työjärjestys.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.