Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tuomas Koskiniemen ja varalle Petri Perttusen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 5.10.2021.  Pöytäkirja julkaistaan 6.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyvinvointilautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tuomas  Koskiniemen ja varalle Petri Perttusen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.