Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tiedoksi Vastaus kuntalaisaloitteeseen lasten ja nuorten koronarokotusten keskeyttämisestä

ROIDno-2021-3476

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Viiden henkilön nimissä on lähetetty sähköpostilla kaupungin kirjaamoon kuntalaisaloite, jossa esitetään alle 18-vuotiaiden koronarokottamisen keskeyttämistä vuodeksi. Lisäksi erillisillä sähköposti-ilmoituksilla neljästä eri osoitteesta on ilmoitettu kannatus tälle aloitteelle. Aloitteen tekijät viittaavat Fimean koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusten määriin, siihen ettei alle 30-vuotiaita ole kuollut koronavirusinfektioon ja siihen, että käytössä olevat koronavirusrokotteet perustuvat uuden tyyppiseen rokotetekniikkaan.

Tartuntatautilain 44 ja 45 pykälät ja valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid19- rokotuksista velvoittavat kuntia järjestämään rokotukset. Asetus määrittelee käytettäväksi lääketieteellisen näytön ja hyväksytyn käyttöaiheen perusteella Euroopan unionin myyntilupajärjestelmän mukaisesti myyntiluvan saaneita SARS-CoV-2 -rokotteita.

Valtakunnallisesti rokotustoiminnan ohjeistaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja lääkevalmisteiden turvallisuutta valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

Rokotevalmisteiden turvallisuuden arviointia ei tehdä kunnan viranomaisten tai toimielinten toimesta eikä kunnan toimivallan puitteissa voida päättää rokotusten keskeyttämisestä minkään ikäryhmän osalta. Rokotukset ovat kuitenkin kansalaisille vapaaehtoisia, joten kukin voi tehdä valinnan rokotteen ottamisesta omalta kohdaltaan ja huollettaviensa kohdalta silloin, jos huollettava ei ole kykenevä asiasta itse päättämään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.