Hyvinvointilautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Palveluneuvojan toimen muuttaminen toimistosihteerin toimeksi, vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen /72864007, 25.08.2021
§ 35 Palveluesimiehen viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/37910008, 30.08.2021
§ 37 Talouspäällikön viran täyttäminen / 51160002, 08.09.2021

Hallintoylilääkäri
§ 16 Geriatrin viran täyttäminen/53041027, 17.08.2021
§ 17 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/22955001, 27.08.2021
§ 18 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/71286005, 27.08.2021
§ 19 Terveyskeskushammaslääkärin viran täyttäminen/71286002, 27.08.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 83 Perheoikeudellisten palvelujen esimiehen sijaisjärjestely/48390066, 23.08.2021

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 119 Hinnantarkistukset v. 2022 / Ikäihmisten palvelut / Debora Oy, 10.09.2021
§ 120 Hinnantarkistus v. 2022 ikäihmisten kotiin annettavissa palveluissa / Med Group Oy, ONNIhoiva, 10.09.2021
§ 121 Hinnantarkistus kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluihin v. 2022 / Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry, 10.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 106 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493051, 17.08.2021
§ 107 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493170, 24.08.2021
§ 108 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493142, 24.08.2021
§ 112 Turvatiimin vs palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen määräajaksi/46490055, 03.09.2021
§ 114 Palveluohjaajan viran täyttäminen/74519004, 03.09.2021
§ 117 Sairaanhoitajan toimen muuttaminen geronomin toimeksi/12600026, 09.09.2021
§ 123 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/71858054, 15.09.2021

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hankintapäätös:
§ 102 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / Validia Oy, 18.08.2021
§ 103 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / SOS-Lapsikyläsäätiö, 19.08.2021
§ 104 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / Mannerheimin Lastensuojeluliitto Helsingin Sosiaalipalvelut Oy, 19.08.2021
§ 105 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / Esperi Care Oy - Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, 27.08.2021
§ 112 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / Helsingin diakonissalaitoksen Caritas Palvelut Oy, 08.09.2021
§ 113 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / Attendo Oy, Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, 08.09.2021
§ 114 Hinnantarkistus vuodelle 2022 / Mielenterveys- ja päihdepalvelut / Ykköskodit, 08.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 106 Asiakassihteerin toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/73478003, 02.09.2021
§ 107 Lastenpsykiatrin viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/26159001, 06.09.2021
§ 108 Vastaavan ohjaajan viran vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490054, 07.09.2021
§ 110 Sosiaaliohjaajan vakinaisen viran täyttölupa ja haettavaksi julistaminen / 36660088, 08.09.2021
§ 111 Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttölupa ja haettavaksi julistaminen / 48390049, 08.09.2021
§ 115 Vastaavan sairaanhoitajan vakinaisen viran täyttölupa ja haettavaksi julistaminen / 46490163, 09.09.2021
§ 116 Johtavan sosiaaityöntekijän viran sijaisjärjestelyt/48390028, 10.09.2021
§ 117 Johtavan sosiaalityöntekijän viran sijaisjärjestelyt/48390058, 10.09.2021
§ 120 Perhe- ja sosiaalipalveluissa avoinna olevien virkojen ja toimien vakinainen täyttölupa vuosina 2021-2022, 16.09.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 118 Tutkimuslupa / Huumausaineita käyttävien asiakkaiden kokemuksia hyvinvoinnista / Lapin AMK, 10.09.2021

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 108 Puheterapia-arvioinnin suorahankinta, 13.09.2021
§ 109 MediApu - hankinnan jatko kilpailutuksen ajaksi syksy 2021, 13.09.2021
§ 110 Medimanageri Oy- hankinnan jatko kilpailutuksen ajaksi syksy 2021, 14.09.2021
§ 111 Joukkoseulontojen toteuttaminen vuonna 2021 / Mehiläinen Oy, 14.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 98 Sairaanhoitaja-terveydenhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53042013, 18.08.2021
§ 100 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490028, 18.08.2021
§ 101 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490079, 18.08.2021
§ 102 Sairaanhoitajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/46490129, 18.08.2021
§ 103 Kuntoutusohjaajan toimen täyttäminen/71691003, 24.08.2021
§ 104 Kuntoutusohjaajan toimen täyttäminen/71691002, 24.08.2021
§ 106 Terveyskeskusavustajan toimen vakinainen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/53042005, 06.09.2021

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 Terveydenhuollon Avovastaanoton palveluiden hankinta , 22.09.2021
Muu päätös:
§ 9 TeleQ puhelin- ja chat-ohjausjärjestelmän laajennus LaNuPe monialaiseen ohjaukseen, 31.08.2021

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 60 Lääkeautomaattien hankinta/ Optiokauden käyttö, 24.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Terveydenhuollon palvelualueen palvelualuepäällikön sijaisjärjestelyt, 26.08.2021
§ 63 Työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen palveluesimiehen sijaisjärjestelyt, 06.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Marjo Rundgren:

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.