Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- Jätehuoltojaoston tehtävät
- Napapiirin Residuum Oy:n toimitusjohtajan Tommi Lehtosaaren esittely
- Napapiirin Residuum Oy:n toiminnan esittely
- Kiertotalouspuistohanke, tilannekatsaus
- Jätelain uudistaminen, tilannekatsaus

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi palvelualuepäällikön katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.