Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisanantin lähetettämät kirjeet.

Kirjeet oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.