Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osallistujat. 
Todettiin, että läsnä kokoustilassa olivat Meeri Vaarala, Joni Björkbacka, Rauno Kelahaara, Sari Vanhatalo, Tiina Paakki sekä varajäsen Juha Kauhanen.  Poissa olivat varapuheenjohtaja Aarne Jänkälä ja jäsen Pekka Saarinen.
Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa olivat Jukka Ylinampa, Hanna Liisanantti ja Maarit Tervo.


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.