Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Sari Vanhatalo sekä varalle Pekka Saarinen.

 

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 17.11.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sari Vanhatalo ja varalle Joni Björkbacka.

Muilta osin jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.