Jätehuoltojaosto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 5 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien vakituisten asuinhuoneistojen jätehuollon perusmaksu ajalta 1.1-31.12.2021, 23.02.2021
§ 27 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksu 1.1. - 30.4.2021, 12.05.2021
§ 28 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Maksamatta jääneiden jätemaksujen ulosotto 4/2021. , 17.05.2021
§ 35 Maksamatta jääneiden jätemaksujen ulosotto, 16.08.2021
§ 37 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kunnan vapaa-ajan huoneistojen jätehuollon perusmaksu ja yhteiskeräyspistemaksu 1.1.-31.12.2021, 01.09.2021
§ 38 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan kunnanjärjestämän jätteenkeräysalueiden jäteastiatyhjennykset ja yhteiskeräyspisetiden käyttömaksut ajalla 1.5.-31.8.2021, 13.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee edellä olevat palvelualuepäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että jätehuoltojaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Jätehuoltojaosto toteaa, että päätökset on pidetty yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjaotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.