Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

- Jätehuoltojaoston esittelijän vaihtuminen.

- Virkaa toimittava kaupungininsinööri.

-Jätteenkuljetusrekisterien tilannekatsaus.

-Seminaari jätteenkuljetusjärjestelmästä pidettiin 9.12.2022.

-Kuolajoen maankaatopaikan hinnoittelua koskevaa muutosta ei koeta enään tarpeelliseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi palvelualuepäällikön katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Varaesittelijänä toimii suunnittelupäällikkö Aku Raappana.
Vt. kaupungininsinööriksi on valittu Janne Alkki.
Lotta Eriksson kertoi Jätehuoltorekisterin tilannekatsauksen ja antoi yhteenvedon Jätteenkuljetusjärjestelmä Seminaarista. Seminaarin muistio päätettiin jakaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukselle.

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat suunnittelupäällikön esityksen mukaisesti.