Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Tiedoksi jätehuoltoasiantuntijan ja kiertotalousasiantuntijan lähetettämät kirjeet.

Kirjeet oheismateriaalina.

Kaupungin hallituksen päätös 20.9.2021 110§ Valuutuustoaloite Eko-pisteiden lisäämisestä sekä olemassa olevien pisteiden parantamisesta Rovaniemellä. Vastauksen valmistelu on aloitettu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti suunnittelupäällikön esityksen mukaisesti.