Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä

kokous-

huoneessa

Läsnä

etä-

yhteydellä

Poissa
Kaisu Anttija, pj. X    
Aarne Jänkälä, varapj.   X  
Sari Vanhatalo, j.   X  
Jani Ylipahkala, j.     X
Pekka Saarinen, j.     X
Jyrki Saarenpää, varaj. X    
Tiina Paakki, j. (Pello)   X  
Rauno Kelahaara, j. (Ranua)     X
Aku Raappana, suunnittelupäällikkö X    
Lotta, Eriksson, kiertotalousasiantuntija X    
Marita Kuoksa, hallintosihteeri, sihteeri X    

 

Kokous todelliin laillisesti koolle kutsutuksi ja työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.