Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Napapiirin Residuum Oy:n tietopyyntö jätehuoltojaostolle pakkaus- ja biojätteen kiinteistöittäisestä kuljetustiedoista 2023

ROIDno-2021-4197

Valmistelija

  • Lotta Eriksson, kiertotalousasiantuntija, lotta.eriksson@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on pyytänyt Rovaniemen elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolta kiertotalousasiantuntijalle lähetettäviä jätteenkuljetusyritysten jätteenkuljetusrekistereitä vuodelta 2022. Kiertotalousasiantuntija pyytää jätteenkuljetusrekisterit jätteiden kuljettajilta vuosittain kiinteistöistä, joilta jätteitä on noudettu sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista jätelajeittain jätelain 39 §:n perusteella.

Napapiirin Residuum Oy pyytää tietoja käytettäväksi jätteenkuljetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pyyntö koskee Rovaniemen kaupungin jätehuoltojaoston toimialueen kuntien (Rovaniemi ja Pello) taajama-alueilla sijaitsevia asuinkiinteistöjä.

Jätelaki on muuttunut 19.7.2021, jonka mukaan pakkausjätteiden keräys siirtyy kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin 1.7.2023. Lisäksi biojätteiden kuljetus muuttuu kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen aikaisintaan 19.7.2023 alkaen ja viimeistään 19.7.2024.

Tammikuussa 2023 kiertotalousasiantuntija tulee pyytämään jätteenkuljetusyrityksiltä jätteenkuljetusrekisteritiedot ajalta 1.1.-31.12.2022.

Rekisteritietoja tarvitaan:

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen järjestämiseen. Rekisteritietojen avulla kuljetus pystytään valmistelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää antaa Napapiirin Residuum Oy:lle jätteenkuljetuksen rekisteritiedot tietopyynnön mukaisesti. 

 

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli asiassa palvelupäällikkö Hanna Granrothia ja hän poistui kokouksesta esityksensä jälkeen.

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti suunnittelupäällikön esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Napapiirin Residuum Oy