Jätehuoltojaosto, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jani Ylipahkala ja varalle Pekka Saarinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.12.2022.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Aarne Jänkälä ja varalle Tiina Paakki.

Muilta osin jätehuoltojaosta päätti yksimielisesti suunnittelupäällikön esityksen mukaisesti.