Jätehuoltojaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tiedoksi jätehuoltoasiantuntija Hanna Liisanantin lähetettämät kirjeet.

Kirjeet oheismateriaalina.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Jätehuoltojaosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.