Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Asuinrakennuspaikan no 17 vuokraus Hirvaalla

ROIDno-2020-76

Valmistelija

  • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungingeodeetin viranhaltija päätöksellä 24.1.2020 §15 on luovutettu asuinrakennuspaikka no 17 Hirvaalla Arto ja Aino Väisäselle. Luovutuksen perusteena on ollut perheen koko ja asumisväljyys.

Päätöksestä  Riku Linna on tehnyt 28.1.2020 oikaisuvaatimuksen seuraavin perustein. Kyseinen tontti on luovutettu jo aikaisemmin vuonna 2019 (ROIDno-2019-3025) Arto ja Aino Väisäselle samoin perustein. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tontti luovutetaan samoille hakijoille, vaikka he eivät ole sitä ottaneet viimeksikään vastaan ja näin ollen aiheuttavat haittaa muille hakijoille, jotka olisivat oikeasti rakentamassa. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen osalta uudelleen käsittelyä.

Paikkatietoinsinöörin päätöksellä 18.10.2019 §154 (ROIDno 2019-3025) on luovutettu asuinrakennuspaikka no 17 Hirvaalla Arto ja Aino Väisäselle. Luovutuksen perusteena on ollut perheen koko ja asumisväljyys. Arto ja Aino Väisänen eivät olleet kieltäytyneet ottamasta tonttia vastaan, vaan maksoivat varausmaksun myöhässä eräpäivän jälkeen. Viranhaltijapäätöksessä todetaan, jos varausmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, niin päätös raukeaa ja rakennuspaikka siirretään jatkuvaan tontinhakuun.

Rakennuspaikka laitettiin jatkuvanhaun listalle ajalle 20.12.2019 - 8.1.2020. Tonttia haki tuona aikana kolme hakijaa; Susanna Kulmunki ja Joni Kairala, Riku Linna ja Julia Ihalainen, Arto ja Aino Väisänen. Rakennuspaikka luovutettiin kaupungingeodeetin päätöksellä 24.1.2020 (ROIDno 2020-76) Arto ja Aino Väisäselle. Luovutuksen perusteena oli perheen koko ja asumisväljyys.

Näin ollen oikaisuvaatimus ei aiheuta kaupungingeodeetin päätöksen 24.1.2020 (ROIDno-2020-76) muuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hylkää Riku Linnan 28.1.2020 tekemän oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin päätöksestä 24.1.2020 §15 (ROIDno-2020-76).

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Tiedoksi

Riku Linna; paikkatieto ja tonttipalvelut/Outi Martikainen ja Teija Hautaniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat