Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja informoi ajankohtaisissa asioissa Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen hakemuksesta sekä Helsingin ja Rovaniemen yhteisestä EU:n Bauhaus aloitteesta. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja informoi mm. teatterin hallintomallin muutoksen suunnittelutilanteesta, vammaisneuvoston kokousesta, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja pääluottamusmiesten tapaamisesta sekä tulossa olevasta sairaanhoitopiirin ja kaupungin neuvottelusta sekä Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunginhallitusten yhteiskokouksesta. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien puheenjohtajien ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tapaamisia lisätään kevään aikana.

Toimialajohtaja Antti Lassila kertoi Palvelukeskus Riekonlento Oy:n tilanteesta.

Harri Rapo kertoi terveisiä sivistyslautakunnan kokouksesta sekä nimitysjaoston kokouksesta.

Päivi Alaoja kertoi terveisiä vanhusneuvoston kokouksesta.

Kalervo Björkbacka kertoi terveisiä ympäristölautakunnan kokouksesta. 

Juhani Juuruspolvi kertoi terveisiä tilajaoston kokouksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Ville Vitikka poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.26.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.