Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin ELY-keskus

  • ilmoitus 15.1.2021 Mäntyvaaran suljetun kaatopaikan vuoden 2020 tarkkailuraportin tarkastamisesta
     

Rovaniemen kaupunki

  • tarkastusinsinöörin viranhaltijapäätös: Purkamislupa 22.1.2021 §6, 698-7-735-7, Ounasrinteentie 22
  • häiriötilanteen johtoryhmän muistiot 14.12.2020 - 25.1.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.