Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Hannu Ovaskainen ja Sanna Karhu. Varajäsenistä läsnä olivat Heikki Luiro ja Hilpi Ahola. Valtuuston puheenjohtajista poissa olivat Susanna Junttila ja Johanna Ojala-Niemelä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kapunginhallitus hyväksyi työjärestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.