Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 LISÄPYKÄLÄ: Palvelussuhteeseen liittyvä asia (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 1 mom k 19