Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Oikaisuvaatimus asuntotontin 17-5582-4 luovutuksesta Nivavaarassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 25