Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Maarit Simoska ja Kalervo Björkbacka. Seuraavina vuorossa ovat Sanna Karhu ja Harri Rapo.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.2.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajikisi valittiin Maarit Simoska ja Kelervo Björkbacka.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.