Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto 19.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 19.1.2021
  • perusturvalautakunta 20.1.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 26.1.2021

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Rakentamisen pientyökalut ja tarvikkeet - option käyttäminen, 15.01.2021
§ 2 Kiinteistöjen lukot ja avaimet, 26.01.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Nuorisotoiminnan koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 12.01.2021
§ 7 Taloussihteerin toimen tehtäväkohtainen palkka (55060001), 14.01.2021
§ 8 Koulutusstipendi, 16.01.2021
§ 9 Arkistotoimen harjoittelijan toimen tehtäväkohtainen palkka (84385001), 26.01.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 2 Vuokra-ajan jatkaminen, Poromiehenkatu 3, Food Folk Oy, 15.01.2021

Kaupunginjohtaja
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 2 Jäsenen nimeäminen seutukuntien kansainvälistymisen yhteistyöryhmään, 21.01.2021

Kehitysjohtaja
Talouspäätös:
§ 1 Keltakankaan kokoustilojen av-tekniikan kustannukset, 15.01.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 16 Asuinpientalotontin 10-10294-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 17 Asuntotontin 10-10255-6 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 18 Asuntotontin 10-10292-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.01.2021
§ 19 Asuntotontin 17-5579-3 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.01.2021
§ 20 Asuntotontin 10-10290-10 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 21 Asuntotontin 10-10255-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 22 Asuntotontin 10-10292-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 23 Asuntotontin 10-10291-2 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 24 Asuntotontin 10-10297-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 25 Asuntotontin 10-10291-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 26 Asuinpientalotontin 10-10294-3 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 27 Asuinpientalotontin 10-10294-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 28 Asuntotontin 8-8223-6 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.01.2021
§ 29 Asuntotontin 8-8231-2 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.01.2021
§ 30 Asuntotontin 10-10300-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.01.2021
§ 31 Asuntotontin 17-5579-2 vuokraus / myynti Nivavaarassa, 25.01.2021
§ 32 Asuntotontin 8-8230-3 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.01.2021

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Tilapalvelukeskuksen omistamien rakennusten arvotietojen ja vuokrien päivitys, 14.01.2021
Talouspäätös:
§ 4 Tilapalvelukeskuksen saatavan poistot, 25.01.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 4 Kerrostalotontin 5-5031-4 rakennustöiden aloittamisajankohdan jatkaminen os. Ylikorvantie 21 B, 18.01.2021
§ 7 Teollisuustontin 8-8155-1 luovuttaminen os. Varikkotie 25, 25.01.2021
§ 8 Tontin luovuttaminen Ravitallialueelta Mäntyvaarassa os. Ravitallikuja 25, 26.01.2021

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Irtisanoutuminen asiahallinnan asiantuntijan toimesta, 15.01.2021
§ 2 Henkilöstö- ja hallintopalvelut, päätöksenteon ja johdon tukipalvelut yksikön esimiehen varahenkilön nimeäminen, 19.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinte  pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.