Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Päätös

Kaupunginjohtaja informoi ajankohtaisissa asioissa House of Laplandin rahoitukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista, koronan tilanteesta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n sekä Napapiirin Residuum Oy:n ajankohtaisista asioita, kaupungin talouteen ja rahoitustilanteeseen liittyvistä lainsäädäntöön ym. perustuvista muutoksista, kaupungin oman Green Deal -hankkeen valmistelusta, elvytysrahan valmistelutilanteesta sekä Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeesta.

Puheenjohtaja totesi, että hän on 21.4. alkaen lomalla. Puheenjohtaja muistutti valtuustoryhmiä omistajapoliittisten linjausten kommentoinnista 20.4. mennessä. Puheenjohtaja informoi myös Sime Rockin rahoitushakemuksesta sekä kiinteisöjen omistajuuskysymyksistä. Lisäksi puheenjohtaja muistutti sisäisen valvonnan kyselyyn vastaamisesta sekä kaupunginhallituksen itsearviointikyselyyn vastaamisesta.

Toimialajohtaja Antti Lassila  ja vastuualuepäällikkö Ville Vitikka informoivat vanhusten asumispalveluihin liittyvästä välivuokrausesityksestä. 

Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo informoi Korkalovaaran koulun korjauksiin liittyvistä asioista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja teatterin hallituksen puheenjohtaja informoivat Rovaniemen teatterin ravintolanpitoon liittyvästä asiasta. 

Kaupunginhallitus kävi läpi talous- ja rahoitusjohtajan sekä elinvoiman toimialajohtajan haastatteluun liittyvät asiat. Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saari sekä elinvoimajohtaja Jukka Kujala poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Sanna Karhu informoi avustusuudistustyöryhmän työskentelystä.

Juhani Juuruspolvi tiedusteli 30.11.2020 jättämänsä selvityspyynnön vastauksen valmistelusta. Puheenjohtaja totesi, että selvitykseen palataan 19.4.2021 Kylien kehittämissäätiön hallintoneuvoston kokouksessa.

Aatos Nätynkin informoi Lohijokitiimi ry:n kokouksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

 

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.17 - 14.30. Sanna Karhu poistui klo 14.17. Hilpi Ahola saapui klo 14.29.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.