Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Ilmoitusasiat

Perustelut

Lapin liitto

 • Lapin pelastuslautakunnan pöytäkirja 18.03.2021, pöytäkirja liitteineen on viety pelastuslaitoksen kotisivuille 26.03.2021 ja se on luettavissa osoitteessa http://lapinliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021565
   

Museovirasto

 • lausunto 25.3.2021 Ounaskosken yläaste ja entinen opettajien asuinrakennus, rakennussuojeluasia
   

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 • yhtymähallituksen 31.3.2021 päätöksistä kokouksen tarkastettu pöytäkirja. Kokouspöytäkirja on julkiselta osaltaan luettavissa osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Paatoksenteko/Yhtymahallitus/Kokoukset-2021/3132021. Pöytäkirja kuulutetaan 1.4.2021 koulutuskuntayhtymän julkisessa tietoverkossa virallisten kuulutusten ilmoitustaululla osoitteessa https://www.redu.fi/fi/REDU/Ilmoitustaulu/Viralliset-kuulutukset
   

Tervolan kunta

 • maaseutulautakunnan kokouspöytäkirjat, 1-3/2021 19.2.2021, 5.3.2021 ja 26.3.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.