Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kaupunginvaltuuston 22.3.2021 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2017-500

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 22.3.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kuusi valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 22.3.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 15 Ilmoitusasiat

Ei toimenpiteitä

§ 16 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 02/2021

Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta

§ 17 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaavoitus

§ 18 Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

§ 19 Eroaminen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä sekä kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Ansala

Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, CaseM tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

§ 20 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kirjaamo

§  21 Valtuustoaloite lyhytaikaisen pysäköinnin pysäköintimaksun poistamisesta keskustan alueella

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, suunnittelupäällikkö Aku Raappana

§ 22 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi

Ei toimenpiteitä

§ 23 Valtuustoaloite kaikille nuorille kesätöitä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, erityisasiantuntija Sanna Mäensivu

§ 24 Valtuustoaloite Rovaniemen koirapalveluiden kehittäminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinmapa, kaupunginpuutarhuri Mirja Vääräniemi

§ 25 Valtuustoaloite Ahkiomaantien kehittäminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoiman toimiala, suunnittelupäällikkö Aku Raappana

§ 26 Valtuustoaloite nuoristamme Rovaniemen elinvoimatekijä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, toimialajohtaja Jukka Kujala, palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin ja erityisasiantuntija Sanna Mäensivu

§ 27 Valtuustoaloite venepaikkamaksuista

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimiala, kaupungininsinööri Jukka Ylinampa ja metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lautakunnat ja toimialat päätöksen mukaisesti

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.