Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa oli valtuuston varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että lisäpykälänä asialistalla on elinvoiman toimialajohtajan haastatteluryhmän kokoonpanon tarkistaminen. Kaupunginhallitus hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.