Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja. Seuraavina vuorossa ovat Maarit Simoska ja Kalervo Björkbacka.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Ovaskainen ja Päivi Alaoja.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.