Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Sisäisen tarkastuksen toimeksianto 1/2021

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 k.15 ja 17