Kaupunginhallitus, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • perusturvalautakunta 23.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 30.3.2021
  • elinvoimalautakunta 30.3.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 6.4.2021

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Erityissuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka (53045001), 24.03.2021

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 33 Maa-alueiden vaihto / Hiihtomäentie, 26.03.2021

Kaupunginjohtaja
Muu päätös:
§ 7 Keltakankaan kokoustilojen av-tekniikan kustannukset (korjattu kaupunginjohtajan 15.1.2021 § 1 oikeaan päätössarjaan), 03.03.2021
§ 13 Koronavirustilanteeseen liittyvät suositukset 23.3.2021, 25.03.2021
§ 14 Lukioiden palaaminen lähiopetukseen, 26.03.2021
Talouspäätös:
§ 11 Talous- ja rahoitusjohtajan laskujen hyväksyntäoikeus, 25.03.2021
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 12 Edustajan nimeäminen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neuvottelukuntaan, 25.03.2021

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 79 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus Hirvaalla, 24.03.2021
§ 80 Asuinrakennusten tontin 3-3063-3 vuokraus / myynti Etelärinteellä, 24.03.2021
§ 81 Asuntotontin 10-10302-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 24.03.2021
§ 82 Asuntotontin 10-10300-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 83 Rivitalotonttia 17-5574-2 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 24.03.2021
§ 84 Asuntotontin 10-10290-5 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 85 Asuntotontin 10-10301-1 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 86 Asuntotontin 10-10262-4 vuokraus / myynti Vennivaarassa, 25.03.2021
§ 87 Asuntotontin 8-8233-4 vuokraus / myynti Länsikankaalla, 25.03.2021

Talous- ja rahoitusjohtaja
Talouspäätös:
§ 5 Kuntatodistus 23.3.2021, 23.03.2021

Tilapalvelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Sairaalaniemen rakennushistoriaselvitys, pienhankinta, 30.03.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 53 Kerrostalotontin 698-3-3060-16  os. Willamonkuja 1 vuokraoikeuden siirto, 24.03.2021
§ 54 Asuinrakennuspaikan nro 2 vuokrasopimuksen purkaminen Songan yleiskaava-alueella, 24.03.2021
§ 56 Teollisuustontin 9-9050-4 myynti os. Ahjotie 36, 25.03.2021
§ 58 Asuntotontin 13-13307-3 vuokraoikeutta koskevat järjestelyt Ylikylässä, 30.03.2021

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Asiahallinnan suunnittelija, 31.03.2021

Vastuualuepäällikkö Omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut
§ 2 Kiinteistömanagerin toimen täyttäminen, 31.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten  pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.