Kaupunginhallitus, kokous 1.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Hannu Ovaskainen. Seuraavina vuorossa ovat Kalervo Björkbacka ja Maarit Simoska.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 8.3.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalervo Björkbacka ja Maarit Simoska.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.